Byggeri af Teatret 2011-2012

Byggeriet startede 16.april 2011 - med stilladsbyggeri, jordarbejde i lade, brandventilationskanaler
og tagreparationer. Det viste sig hurtigt, at taget på Gamle Vognport var langt mere medtaget
end forudset. Det var dog en meget spændende proces, som kastede lys over den sparsomme
historie, som bygningen har. Gamle håndværksteknikker blev taget i brug igen for at overholde
Kulturstyrelsens krav til byggeriet i den fredede bygning.

Hjulpet af sommerens gode vejr fik vi afsluttet tagreneoveringen af Den Gamle Vognport og
begyndt på taget over teatersalen - Christian Friis’store lade fra 1593. Denne kæmpe tagflade
havde fået nyt spåntag i 1870 og efterfølgende i 1900-tallet fået lagt først et tag af tagpap og
siden tagplader ovenpå. Taget viste sig også her at kræve en større reparation, og dermed stod
det klart, at teatret ikke ville stå færdigt i oktober.

Vi gik derfor efter en afslutning i december. Taget på laden blev efterfølgende isoleret og lukket
og det invendige arbejde kunne begynde. Støbning af gulv, brandventilationskanaler og gulvvarme
begyndte. Derefter sandblæsning af vægge, brandlakering af loft og opsætning af sektions-
væg. Det invendige begyndte at tage form, men der var lang vej endnu.

Det invendige arbejde i Den Gamle Vognport var nu også godt igang. Åbning af tilmurede porte
mellem de to bygninger - Den Gamle Vognport og Teatersal - kunne påbegyndes, indvendig sandog
lavablæsning af caféog slibning af gulv fulgte derpå. Desuden tømmerarbejde på kostumeloft,
ventilationsarbejde og indretning af hems på kostumeloft samt støbning af gulv i køkken med
gulvvarme. Jo det gik stærkt.
Den delte mur

Teatrets to hovedbygninger - Cafe og
Teatersal - står sammen i mere end
een forstand - de deler nemlig mur.
Gavlen af Gamle Vognport; Café
Vognporten som den nu hedder, ses
tydeligt inde fra teatret som en aftegning i muren.

Da man lavede nyt og højere tag på
den store lade i 1870, byggede man
blot videre på den eksisterende gavl.
Kampestensfundament og vægge i
den store lade stammer fra 1593.
Borreby Teater

Åbningen 2012

Byggeri 2011-2012

Baggrund